Český Sumec 2017

Novinky 15.6.2017

24 hodinový rybolov je od letošního roku povolen už na čtyřech pražských revírech

Rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR sp.zn. 13RM20029/2011-16232 ze dne 9. 6. 2017 s nabytím právní moci dnem 12. 6. 2017 byla pro roky 2017 až 2019 Českému rybářskému svazu Územnímu svazu města Prahy udělena výjimka z denní doby lovu na následujících čtyřech rybářských revírech podle níže uvedených pravidel: 401 029 Labe 20, 401 011 Sázava 5, 401 018 Vltava 6, 401 022 Vltava 10-14 údolní nádrž Slapy. Na všech těchto revírech je povolen lov ryb také v období od 16. 6. do 31. 8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1. 9. do 30. 9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. a od 00:00 hod. do 06:00 hod. Lov ryb v měsíci září v rámci povolené výjimky (toto rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR z důvodu ochrany úhoře říčního se týká výhradně noční doby v měsíci září) je povolen pouze na nástrahu rostlinného původu nebo nástražní rybu o délce minimálně 20 cm, přičemž nemohou být použity její části. Za nástrahy rostlinného původu lze považovat nástrahy typu boilies nebo pelety, ve kterých může být část obsahu tvořena nehomogenními komponenty živočišného původu. 

Osoba provádějící lov ryb je povinna při lovu ryb v době povolené výjimky z denní doby lovu od 16. 6. do 31. 8. v době od 00:00 hod. do 04:00 hod. a v období od 1. 9. do 30. 9. v době od 22:00 hod. do 24:00 hod. od 00:00 hod. do 06:00 hod. osvětlit místo lovu umělým bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje. V případě pokračování lovu po 24. hodině je lovící povinen zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II povolenky k lovu (Evidence docházek a úlovků) nové datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov ryb nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řád ku k tomuto dni nejpozději před zápisem nového data proškrtnout. Osoba provádějící lov z plavidla je povinna respektovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti a to zejména ustanovení, která se vztahují k noční signalizaci malých plavidel za plavby a stání (čl. 3.13 a čl. 3.20 Řádu plavební bezpečnosti).

 

Novinky 3.4.2017

Dobrý den.

Po Vašich připomínkách k závodu, jsme se rozhodli pro menší úpravu startovného stím že se to bohužel lehce dotkne i cen. Viz propozice nebo novinky závodu ceskasumec.cz

 

Startovné 3000,- za tým.

 

Ceny:

Cena za největší rybu závodu je poukaz na rybník sumcak.cz 

V hodnotě 8 000,- poukaz zahrnuje: 

a) 2 noci lovu pro 2 osoby 

b) ubytování v chatce včetně spotřeby plynu na 2 noci 

c) zapůjčení výbavy - 6 ks WFT se stojany a montážemi na 2 noci 

d) nástražní ryby 10 ks 

 

 

První cena 10 000,- plus výběr jedné z 20 různých věcných cen.

Dalších 20 věcných cen pro všechny účastníky závodu, formou 1 místo si vybírá z 20 možných cen, 2 místo si vybírá z 19 cen, 3 místo si vybírá z 18 cen atd… až na poslední tým zbude poslední cena.

Závodníci umístění na prvních příčkách si budou moci vybírat například z cen jako je - Týdenní pobyty na Ebru v hodnotě 15 000,- Španělsko!!!! A to ubytování pro 2 osoby v kempu Sumci.com , kde jsem nachytal mnoho krásných ryb a pokaždé se tam rád vracím.

Další 2ceny jsou 2poukazy na rybník sumcak.cz každý v hodnotě 8 000,- (stejně  jako za největší rybu)

Dále poukazy v hodnotě 2 000,- a 1 000,-do prodejny rybářských potřeb black bass.

Mezi další ceny budou například patřit již velmi oblíbené pruty never crack a další rybářské náčiní od značky WFT.

Dále výborný pomocník při lovu z lodě a to elektromotor Haswing.

A oblíbené náčiní na chytání sumců od značky Uni Cat a mnoho další cen.

 

Samozřejmostí budou i poháry pro první 3 týmy a pohár za největší rybu, který ale bude putovní (to znamená že tento pohár zůstává po vyhlášení u pořadatele závodu) a na štítek přibude každý (rok, závod) jméno a přímení, datum, revír, délka sumce. 

 

Novinky 3.4.2017

Chytat se bude jen z lodě, (pokud zakotví tým u břehu dodržuje ty samá pravidla jako na lodi, okruh 25m atd… pokud zavolá rozhodčímu může sedět i na břehu, kam se tým přepraví lodí či člunem po startu závodu ).

Maximálně dvou-členný tým.

Tým chytá jen na dvě udice (buď jedna osoba na 2 udice nebo každý na 1 udici ).